Logo of Marie Curie Association
4000 , . 6
тел.:+359 32 68 53 66, факс: +359 32 68 53 66
e-mail: info@marie-curie-bg.org

 
UK Flag to access the English version of this pageНОВИНИ
   
 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА "РАЗВИТИЕ НА КОМПЛЕКСНИ УМЕНИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" - 19-25 МАРТ 2016, АНКАРА, ТУРЦИЯ

Екипът на Асоциация "Мария Кюри - МСА" Ви предоставя възможност да кандидатствате за участие в едноседмично обучение на тема "Развитие на комплексни умения за приобщаване на млади хора с увреждания". Домакин на обучението е неправителствена организация "Barrier-free Society and Youth Association" със седалище в Анкара, Турция. Обучението е част от проект по програма "Еразъм +" на Европейската комисия по мярка "Мобилности". В него ще вземат участие млади хора, които работят в неправителствения сектор в областта на подпомагане на хората с увреждания от Турция, България, Македония, Португалия, Италия, Гърция, Полша и Румъния.

Форматът на обучението ще бъде гъвкав и ще включва интерактивни методи като дискусии, симулации, ролеви игри, обмяна на опит с другите участници, посещения с цел придобиване на практически опит и впечатления, както и други методи на неформалното обучение.

Сред темите на обучението ще бъдат справяне с предрасъдаците, подкрепа на хората с увреждания с цел приобщаването им в общността, обмяна на опит и добри практики при взаимодействието с хора с увреждания, работа в международен екип с цел създаване на проекти в подкрепа на хората с увреждания, както и ще бъдат предоставени съвети за кандидастване и създаване на проектни предложения по програма "Еразъм+".

Всеки участник ще получи сертификат за участие, както Youthpass сертификат.

Условия за пътуване:

1. Заминаване: 19 Март 2016г.; Работни дни: 20-25 март 2016; Връщане: 26 март 2016г.

2. Организаторите на обучението поемат пътни, нощувки и изхранване при настаняване в двойна стая.

3. Всеки одобрен кандидат трябва да заплати такса на обучаващата организация от 25 евро.

Изисквания към кандидатите:

1. Навършени 18 години.

2. Доброволци или наети лица в неправителствени организация, работещи с хора с увреждания.

3. Ползване на Английски език на работно ниво.

4. Кандидати могат да бъдат лица със и без увреждания.

5. Висока мотивация за учене и прилагане на наученото на практика.

6. Всички одобрени участници трябва да присъстват по време на цялото времетраене на обучението.

Необходими документи:

1. Автобиография със снимка.

2. Мотивационно писмо.

3. Сканирано копие на валиден международен паспорт.

4. Придружаващо писмо в свободен текст с препоръка и съгласие от неправителствената организация, в която изпълняват дейността.

Срок за кандидатстване: 31 Януари 2016г. на ел. поща: info@marie-curie-bg.org

Срок за обяване на одобрените кандидати: 06 Февруари 2016г. в секция "Новини". Само одобрените участници ще бъдат писмено уведомени на посочените от тях контакти за кореспонденция.

 
 
    © 1997-2010 "Мария Кюри". Всички права запазени!