Logo of Marie Curie Association
4000 Пловдив, ул. Найден Геров 6
тел.:+359 32 68 53 66, факс: +359 32 68 53 66
e-mail: info@marie-curie-bg.org

 
UK Flag to access the English version of this pageНАЧАЛО
   
 

Асоциация "Мария Кюри" е нестопанска, неправителствена организация със седалище в гр. Пловдив. Основната дейност на Асоциацията е насочена към хора с увреждания, възрастни над 55 години и други лица в неравностойно положение.
Ние притежаваме експертиза в сферата на:
• създаване, управление, координация и външна оценка на национални и международни проекти и инициативи;
• разработване и прилагане на програми в областта на менторинга, коучинга, дистанционно и електронно обучение;
• кариерно консултиране;
• обучения за преквалификация и ключови компетенции;
• създаване на уеб ресурси и платформи за достъпно учене в интегрирана учебна среда;
• разработване и прилагане на стратегии в помощ на обучители и преподаватели в сферата на формалното и неформалното обучение;
• разработване на инструменти за подобряване на умения за търсене на работа и активно поведение на пазара на труда;
• консултации и обучения за работодатели в областта на достъпната среда и взаимодействие и активна комуникация със служители и клиенти с увреждания;
• създаване на електронни обучителни игри;
• психологически инструментариум за професионалисти работещи с деца и младежи от уязвими групи;
• разработване на инструментариум за уеб и мобилна достъпност на сайтове и услуги;

Ние работим и в сферата на валидирането на неформални учебни практики и обучението за безработни лица (главно хора с увреждания) със специален акцент върху информационните технологии, интернет и мобилни приложения.

Екипът ни многократно е награждаван от държавни и Европейски институции със "Сертификат за качество".

image
www.facebook.com/MarieCurieAssociation

image
https://twitter.com/MCABULGARIA

 
 
    © 1997-2010 "Мария Кюри". Всички права запазени!