Logo of Marie Curie Association
4000 Пловдив, ул. Найден Геров 6
тел.:+359 32 68 53 66, факс: +359 32 68 53 66
e-mail: info@marie-curie-bg.org

 
UK Flag to access the English version of this pageКОНТАКТИ
   
 

4000 гр. Пловдив
ул. "Найден Геров" 6
Тел. 032 68 53 66

ел.поща: info@marie-curie-bg.org

Или попълнете бланката по-долу.

Enter your details / Въведете вашите данни

:

:

: 
 
    © 1997-2010 "Мария Кюри". Всички права запазени!