Logo of Marie Curie Association
4000 Пловдив, ул. Найден Геров 6
тел.:+359 32 68 53 66, факс: +359 32 68 53 66
e-mail: info@marie-curie-bg.org

 
UK Flag to access the English version of this pageКОИ СМЕ НИЕ
   
 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

* Деца и младежи със специфични образователни потребности или в риск от социална изолация;
* Лица с различен вид и степен увреждания;
* Хора от третата възраст (55+);
* Други групи в неравностойно положение;
* Учители, обучители, университетски преподаватели, психолози, социални работници, здравни работници;
* Законодатели на национално и Европейско ниво;
* Работодатели и работодателски организации;
* Синдикални организации, Бюра по труда, Сдружения на/за хора с увреждания;
* Местни и национални власти;
* Европейски мрежи, занимаващи се с въпросите на социалната работа, образованието и обучението през целия живот;
* Различни заинтересовани страни, извършващи дейност, подобна на нашата.

Нашите дейности са насочени към основните икономически сектори, включващи туризма, хранително-вкусовата промишленост, образование и обучение през целия живот, сектора на услугите, предприемачество, управление и развитие на човешките ресурси.

 
 
    © 1997-2010 "Мария Кюри". Всички права запазени!