Logo of Marie Curie Association
4000 Пловдив, ул. Найден Геров 6
тел.:+359 32 68 53 66, факс: +359 32 68 53 66
e-mail: info@marie-curie-bg.org

 
UK Flag to access the English version of this pageКОИ СМЕ НИЕ
   
 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

* Менторинг програми за придобиване на трудови умения и нови професионални компетенции;
* Коучинг за оптимизиране на професионалното представяне на работното място;
* Електронни обучителни игри за създаване на социални умения и трудови навици за хора с увреждания;
* Обучение за придобиване на 8-те ключови компетенции за учене през целия живот:
- Комуникиране на майчин език
- Комуникиране на чужди езици
- Математически умения и основни познания в науката и технологиите
- Компютърни умения
- Обучение как да учим
- Социални и граждански компетенции
- Инициативност и предприемчивост
- Културни познания
* Модули и програми за самообучение и себеосъвършестване в следните области:
- Предприемачество
- Бизнес Английски
- Социална работа
- Психологическа адаптация за хора с увреждания
- Информираност за уврежданията
- Основни компютърни умения
- Умения за независим начин на живот
- Обучение за социално значими заболявания
- Адаптация на работното място (физическа и поведенческа)
- Обучение в меки умения;
- Самооценка на умения за работа в Туризма.
* Тренинги за търсене на работа по метода "ВИЗАЖ"
* Тренинги на обучители и кариерни съветници по метода "ВИЗАЖ"
* Тренинги на създатели на уеб сайтове по отношение на достъпността за хора с различни видове увреждания.
* Тренинги на хора от третата възраст по отношение на:
- Здравословно хранене
- Лечение и профилактика при Диабет
- Общ здравен мониторинг
* Онлайн ресурси и стратегии за достъпно преподаване и достъпно учене в интегрирана учебна среда
* Тренинги за работодатели на тема "Ефективно общуване и взаимодействие с хора с увреждания - колеги и клиенти"

 
 
    © 1997-2010 "Мария Кюри". Всички права запазени!